top of page

Behandling af Astma og KOL med Akupunktur


1. Hvad er astma og kol?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, forkortet KOL eller Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) på engelsk, er en samlet betegnelse for kroniske sygdomme i lungerne (sundhed.dk). De typiske tegn på KOL er: hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. Omkring 430.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen (Lungeforeningen). Astma er en alminelig årsager til KOL.

1.1Astma


1.2 KOL
2. Astma og KOL i Kinesisk Medicin

Astma og KOL har lignende ublancemønstre og behandlings strategier i Kinesisk Medicin. Akupunktur kan gavne patienten for eksempel i forhold til at stoppe hoste, fjerne slim og fremme vejretrækning (Suzuki, et al. 2012).

3. Forskning

3.1 Akupunktur forbedret immunmodulering for astma

Joos et al (Joos et al, 2000) udførte en RCT for at undersøge de immunologiske virkninger af kinesisk akupunktur på patienter med allergisk astma. Undersøgelsen involverede 38 patienter, 20 patienter blev behandlet med punkter i henhold til behandlingsprincipperne for TCM, og 18 patienter med punkter, der ikke var specifikke for astma som kontrolgruppe. Resultaterne antyder, at akupunkturbehandling gavner astmapatienter, der gives som supplement til konventionel terapi. Endvidere viste akupunktur udført i overensstemmelse med principperne for TCM betydelige immunmodulerende effekter.

Punkterne brugt: BL13, BL17, Tyk4 og LU7

3.2 Øjeblikkelig bronkodilaterende effekt hos astma patienter

Chu et al. (Chu et al, 2007) rapporterede et casestudie med 18 patienter med astma og fandt ud af, at akupunkturbehandling kan resultere i øjeblikkelig forbedring af FEV1.

Punkterne brugt: Lu7, Tyk4, Pe6, Ma40, Tyk11, Pe3

3.3 Akupunkturbehandling til stabil astma

Biernacki og Peake (1998) gennemførte et randomiseret, dobbeltblindt (patient og evaluator) studie i 23 ikke-rygende astma patienter. De konkluderede, at hos nogle patienter kunne akupunktur være nyttig til at forbedre livskvaliteten og reducere behovet for at bruge bronkodilatatorer.

Punkterne brugt: RN17

3.4 Akupunktur til KOL

Feng et al (2016) gennemførte et multicenter, randomiseret, sham-kontrolleret undersøgelse for at evaluere effektiviteten af ​​akupunktur til behandling af patienter med KOL. Seks minutters gangdistancemålinger og sundhedsrelateret livskvalitet var signifikant bedre i den rigtige akupunkturgruppe end i den falske akupunkturgruppe (control). Derfor konkluderede de, at akupunktur kunne bruges som en supplerende terapi til at reducere dyspnø hos patienter med KOL.

Punkterne brugt: Lu1, Lu9, Tyk18, Ma36, Gb12, Bl13, Bl20, og Bl23.

3.5 Patofysiologiske mekanisme af KOL under træning

Farmakologisk terapi og pulmonal rehabilitering er nyttige til anstrengelsesdyspnø hos patienter med KOL; dog har flere patienter ingen meningsfulde forbedringer. Selvom akupunktur markant forbedrer træningsintolerance og dyspnø, er den patofysiologiske mekanisme for disse virkninger ukendt; derfor evaluerede de denne mekanisme ved hjælp af kardiopulmonal træningstest i en enkelt-arm, åben eksperimentel undersøgelse. Maekura et al (2019) behandlede seksten patienter med KOL gennemgik akupunktur en gang om ugen i 12 uger. Holdet fandt ud af, at de positive effekter af akupunktur på anstrengende dyspnø var forbundet med øget udholdenhedstid påvirket af forbedret iltudnyttelse og reduceret ventilation under træning. Derfor kan akupunktur være en ny intervention for KOL ud over konventionelle vedligeholdelsesterapier.

Punkterne brugt: Lu1, Lu9, Tyk18, Rn4, RN12, Ma36, Ny3, Gb12, Bl13, Bl20, og Bl23.


References

Biernacki W, Peake MD. Acupuncture in treatment of stable asthma. Respiratory Medicine. 1998 Sep 1;92(9):1143-5.

Chu KA, Wu YC, Ting YM, Wang HC, Lu JY. Acupuncture therapy results in immediate bronchodilating effect in asthma patients. Journal of the Chinese Medical Association. 2007 Jul 1;70(7):265-8.

Feng J, Wang X, Li X, Zhao D, Xu J. Acupuncture for chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A multicenter, randomized, sham-controlled trial. Medicine. 2016 Oct;95(40).

Joos S, Schott C, Zou H, Daniel V, Martin E. Immunomodulatory effects of acupuncture in the treatment of allergic asthma: a randomized controlled study. The journal of alternative and complementary medicine. 2000 Dec 1;6(6):519-25.

Maekura T, Miki K, Miki M, Kitada S, Maekura R. Clinical effects of acupuncture on the pathophysiological mechanism of chronic obstructive pulmonary disease during exercise. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2019;14:2787.

Suzuki M, Muro S, Ando Y, Omori T, Shiota T, Endo K, Sato S, Aihara K, Matsumoto M, Suzuki S, Itotani R. A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): the COPD-acupuncture trial (CAT). Archives of internal medicine. 2012 Jun 11;172(11):878-86.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Bamai Qigong

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page