top of page

AkupunkturAkademiets uddannelse niveau 6 på Den Danske Kvalifikationsramme

I dag motoge jeg en email fra skolen. Jeg er så stolt af nyheden!

AkupunkturAkademiets uddannelse med Overbygning er blevet niveauvurderet og indplaceret på niveau 6 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring – et niveau der svarer til en professionsbachelor!

Først og fremmest: Tak! Tak, fordi I er med til at løfte AkupunkturAkademiets uddannelse og akupunkturfaget i Danmark! Tak, fordi I deler jeres viden og erfaring med vores studerende! Tak, fordi I er med til at sikre bredde og kvalitet i undervisningen!

Og ikke mindst tak, fordi DU gennem tiden har engageret dig personligt i de studerendes ve og vel, støttet op om skolens udvikling og været med til at skabe et givende studiemiljø.

Og nøøøj hvor kunne vi godt snart bruge en god gammeldags fest! Vi håber inderligt at kunne fejre sammen med jer til sommer, hvor AkupunkturAkademiet samtidig har 20 års jubilæum!

Vi har lavet et blogpost om vurderingen, hvis I har lyst til at læse mere: https://akupunkturakademiet.dk/danmarks-foerste-akupunkturuddannelse-paa-bachelorniveau/

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page