top of page

WHO Standard Skalp Akupunktur

Læs på engelsk

Introduktion til Skalp Akupunktur

Skalp Akupunktur (SA) akupunktur stammer fra meridianteorierne og den moderne anatomi og fysiologi i hjernen. WHO-forslaget blev offentliggjort i 1991 (links). Effektiviteten er blevet valideret af titusinder af akupunkturudøvere, forskere og patienter. SA har en bred indikation: hjerneafledte eller neurologiske sygdomme (lammelse, hemiplegi, afasi, tinnitus, Parkinsons sygdom, Huntington sygdom, demens osv.), Hovedpine, øjensygdomme, øre-næse-hals sygdomme, smerter , psykologiske og psykiatriske sygdomme og andre sygdomme. SA består af 14 linjer såvel som de underliggende funktionelle zoner i hjernen. Den foreslog følgende nomenklatur ved hjælp af den alfabetiske kode MS (afledt af “mikrosystem” og “skalpenspunkt”).

14 Skalp Akupunktur Punkter

English name and locationPinyin nameHan character nameAlphanumeric codemiddle line of forehead 1 cun from GV24 straight down along the meridianézhongxiàn额中线MS1lateral line 1 of forehead 1 cun from BL3 straight down along the meridianépángxiàn I额旁线 IMS2lateral line 2 of forehead 1 cun from GB15 straight down along the meridianépángxiàn II 额旁线 II MS3lateral line 3 of forehead 1 cun from the point 0.75 cun medial to ST8 straight downépángxiàn III 额旁线 III MS4middle line of vertex from GV20 to GV21 along the midline of headdingzhongxiàn顶中线MS5anterior oblique line of vertex-temporal from qiánshéncong (one of the four acupuncture points collectively designated as Ex-HN1, 1 cun anterior to GV20) obliquely to GB6dingniè qiánxiéxiàn顶颞前斜线MS6posterior oblique line of vertex-temporal from GV20 obliquely to GB7dingniè hòuxiéxiàn顶颞后斜线 MS7lateral line 1 of vertex 1.5 cun lateral to middle line of vertex, 1.5 cun from BL6 backward along the meridiandingpángxiàn I顶旁线IMS8lateral line 2 of vertex 2.25 cun lateral to middle line of vertex, 1.5 cun from GB17 backward along the meridiandingpángxiàn II 顶旁线IIMS9anterior temporal line from GB4 to GB6nièqiánxiàn颞前线MS10posterior temporal line from GB8 to GB7nièhòuxiàn颞后线MS11upper-middle line of occiput from GV18 to GV17zhenshàng zhèngzhongxiàn枕上正中线MS12upper-lateral line of occiput 0.5 cun lateral and parallel to upper-middle line of occiputzhenshàng pángxiàn枕上旁线MS13lower-lateral line of occiput 2 cun from BL9 straight downzhenxià pángxiàn枕下旁线 MS14

Skalp Akupunktur 14 Linjer

Scalp Acupuncture Lines


#Acupuncture #ScalpAcupuncture

3 views0 comments
bottom of page