top of page

Auricular akupressur kontrollerede postoperative kejsersnitsmerter og reduceret behov for smertestil

Opdateret: 13. mar. 2023

1. Om auricular akupunktur og akupressur

Auricular akupunktur eller Ørakupunktur er en mikrosystemakupunktur, der er blevet meget brugt til at behandle angst (Wang og Kain, 2001), tandlægeangst (Karst et al. 2007), infertilitet (Gerhard og Postneek, 1992), kræftsmerter (Alimi et al., 2003), osv. Der er to hovedmetoder til at stimulere auricular punkter, nemlig nåling og presning. Auricular akupressur refererer til presning med Wangbuliuxing/Vaccaria frø eller magnetiske frø er ret populært i Kina, både til behandling på hospitaler og selvbehandling.

2. Introduktion til den seneste undersøgelse om aurikulær akupressur

Det seneste tre-armed randomiserede, kontrollerede study undersøgte effekten af aurikulær akupressur på kortvarig postoperativ smerteintensitet efter kejsersnit. Undersøgelsen inkluderede 180 patienter, der blev behandlet med henholdsvis aurikulær akupressur, falsk kontrol og rutinemæssig pleje. Aurikulær akupressur blev udført 3, 5 og 7 timer efter operationen på ørpunkter, inklusive Shen Men, Point Zero, Bækken, Abdomen, Endokrine og Livsmod i begge ører). Det primære resultat var smertens sværhedsgrad vurderet ved hjælp af Visual Analog Scale (VAS). Smerteniveauet efter aurikulær akupressur var signifikant lavere end sham-gruppen og rutine-pleje gruppen efter 6 timer og 24 timer. Derfor konkluderede de, at aurikulær akupressur kunne være en effektiv supplerende komplementær behandling for postoperative kejsersnitssmerter til at kontrollere smerte og reducere behovet for analgetika uden negativ virkning.Referencer


Alimi D, Rubino C, Pichard-Léandri E, Fermand-Brulé S, Dubreuil-Lemaire ML, Hill C. Analgesic effect of auricular acupuncture for cancer pain: a randomized, blinded, controlled trial. Journal of clinical oncology. 2003 Nov 15;21(22):4120-6.

Gerhard I, Postneek F. Auricular acupuncture in the treatment of female infertility. Gynecological endocrinology: the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology. 1992 Sep 1;6(3):171-81.

Karst M, Winterhalter M, Münte S, Francki B, Hondronikos A, Eckardt A, Hoy L, Buhck H, Bernateck M, Fink M. Auricular acupuncture for dental anxiety: a randomized controlled trial. Anesthesia & Analgesia. 2007 Feb 1;104(2):295-300.

Wang SM, Kain ZN. Auricular acupuncture: a potential treatment for anxiety. Anesthesia & Analgesia. 2001 Feb 1;92(2):548-53.


14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Bamai Qigong

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page