top of page

Tuina Kinesisk Medicinsk Massage

Tuina, Chinese Medicine Massage

  • 1 hour
  • 699 Danish kroner
  • Heyttu Klinik Horsens

Service Description

Tuina (推拿) er en form for Kinesisk Medicinsk massage som ofte bliver brugt sammen med akupunktur, moxa, cupping, kinesisk urtemedicin, taichi og qigong. Navnet kommer af det kinesiske Tui, som betyder at skubbe, og Na, som betyder at løfte og klemme. Tuina er en hands-on behandling, som kombinerer kinesisk-taoistiske principper og principper fra kampsportens verden. Formålet er at bringe de Otte Principper (kendt fra Traditionel Kinesisk Medicin) i balance. F.eks. kan udøveren “børste”, “ælte”, “rulle”, “presse” eller “gnide” områderne mellem de store led (kendt som de otte porte) for at åbne til kroppens Wei Qi (kroppens forsvar) og bevæge Qi i meridianerne og musklerne. Tuina kan med fordel bruges som alternativ til nålebehandling for folk med nåleskræk. Det er også vidt udbredt til behandling af børn. Tuina er ikke en wellness massage – teknikken er udviklet som behandlingsform og der vil blive fokuseret på den enkelte patients problematik. Dette gør Tuina foretrukken frem for nogle massageteknikker, som er udviklet til at skabe velvære. Tuina (推拿) is a form of Chinese Medicine massage that is often used together with acupuncture, moxa, cupping, Chinese herbal medicine, taichi and qigong. The name comes from the Chinese Tui, which means to push, and Na, which means to lift and squeeze. Tuina is a hands-on treatment that combines Chinese-Taoist principles and principles from the world of martial arts. The purpose is to bring the Eight Principles (known from Traditional Chinese Medicine) into balance. Eg. can the practitioner "brush", "knead", "roll", "press" or "rub" the areas between the major joints (known as the eight gates) to open to the body's Wei Qi (body's defenses) and move Qi in the meridians and the muscles. Tuina can be advantageously used as an alternative to needle treatment for people with a fear of needles. It is also widely used in the treatment of children. Tuina is not a wellness massage – the technique has been developed as a form of treatment and will be focused on the individual patient's problems.


Cancellation Policy

Annullering af aftale skal ske 24 timer før aftaletidspunkt via telefon eller email. Ved senere annullering betales fuld pris for aftalen. Cancellation of a booked agreement must be made 24 hours before the appointment time. In case of later cancellation, the full price of the agreement is paid.


Contact Details

  • Heyttu Akupunktur Klinik for Smerter, Huden, og ØNH ved Zhang Hui, Skolevænget, 霍森斯丹麦

    + 4526478888

    post@heyttu.com


bottom of page